logo

zondag, 05 februari 2023


Advies

Tulp Grondzaken houdt zich bezig met advisering op de volgende terreinen:

 • Grondbeleid en eigendommenbeheer
 • Handhaving illegaal grondgebruik en verjaring
 • Aan- en verkoop onroerend goed
 • Uitgifte in erfpacht en/of opstalrecht
 • Vestiging zakelijke rechten / erfdienstbaarheden
 • Grondverwerving
 • Onteigening
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Planologische zaken
 • Nieuwe landgoederen
 • NSW-rangschikkingen
 • Subsidies
 • Archivering vastgoeddossiers

 

 

Copyright © 2010-2016 Tulp Grondzaken