logo

zondag, 05 februari 2023


Handhaving illegaal grondgebruik

Het komt regelmatig voor dat gemeentegrond oneigenlijk in gebruik wordt genomen door burgers. In de meeste gevallen gaat het om openbaar groen dat zonder rechtsgeldige titel, zoals een huurovereenkomst, bij de tuin wordt aangetrokken. Het gevolg hiervan kan zijn dat de gemeente op termijn haar eigendomsrecht op het betreffende stuk grond verliest door verjaring. Door een actief grondbeleid kan verjaring in veel gevallen echter worden voorkomen.

 

Wanneer er niet wordt opgetreden tegen illegaal grondgebruik loopt de gemeente een enorme potentiële inkomstenbron mis. De gemeente is zich vaak onvoldoende bewust van de omvang van het probleem en de gevolgen. Het gaat om grote hoeveelheden grond en dus geld. Daarnaast schept het gedogen van illegaal grondgebruik rechtsongelijkheid ten opzichte van burgers die zich wel netjes aan de regels houden. Illegaal grondgebruik is dus ongewenst.

 

Diverse persberichten geven aan dat veel gemeenten momenteel bezig zijn om de omvang van het probleem inzichtelijk te maken. De economische crisis en dus het krappe budget is een directe aanleiding om de grond terug te vorderen. Het uitgangspunt is om grip te houden op het eigen grondbezit. Veelal kunnen dergelijke situaties gelegaliseerd worden d.m.v. verkoop of eventueel verhuur tegen marktconforme prijzen. Daarnaast moet worden voorkomen dat de gemeente hun eigen (verjaarde) grond moet terugkopen of tot onteigening moet overgaan indien de grond weer nodig is voor gemeentelijke doelen en voorzieningen (infrastructuur, versterking groenstructuur, etc.).

 

Veel gemeenten, provincies en waterschappen beschikken over onvoldoende capaciteit of kennis om illegaal grondgebruik actief te bestrijden. Tulp Grondzaken kan u veel werk uit handen nemen. De ervaring leert dat het project veelal volledig kan worden gefinancierd met de inkomsten die met de verkoop van snippergroen worden gerealiseerd.

 

Tulp Grondzaken is specialist in de aanpak van illegaal grondgebruik. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten:

 

·         Inventarisatie (Quickscan)

·         Opstellen handhavingsbeleid

·         Dossierafhandeling:

-          verkoop/verhuur

-          terugvordering/handhaving

-          verjaringsclaims

 

Het dienstenpakket kan geheel naar de wensen van de opdrachtgever worden samengesteld. Of het nu gaat om een compleet project of de behandeling van losse verjaringsdossiers, wij leveren maatwerk!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!

 

 

Copyright © 2010-2016 Tulp Grondzaken